Veľký príbeh emócií

Koučovacie karty Veľký príbeh emócií vás môžu sprevádzať k odhaleniu emócií, ktoré zažívate v rôznych životných situáciách. Zároveň vedú k poznaniu, že aj cez zmenu svojich emócií môžete nájsť cestu k spokojnejšiemu a radostnejšiemu životu. 

€35 €35 / 1 ks
Dostupnosť: Skladom
Kód: 001
Veľký príbeh emócií
Podpora a rozvoj eq
Podpora a rozvoj
emocionálnej gramotnosti
Podporné materiály
Podporné materiály
pre koučov a terapeutov
rýchle doručenie
Rýchle doručenie
možný aj osobný odber
Zlepšenie komunikácie
Zlepšenie komunikácie
a lepšie sebapoznanie

Podrobný popis

Karty vám dávajú príležitosť posvietiť si na nasledujúce otázky:

 • Čo zažívate? 
 • Čo vás teraz aktuálne zaťažuje? 
 • Čo sa vám snažia emócie povedať? 
 • Čo chcete zažívať? 
 • Ako sa chcete cítiť?
 • Čo môžete urobiť už teraz alebo čo najskôr pre to, aby ste sa tak cítili?
 • Aký je zmysel emócií? K čomu vás vedú?

Všetky emócie sú nositeľmi informácií. Hovoria vám, že niečo zažívate, lebo sa s vami niečo deje. Preto emócie nedelíme na dobré a zlé. Ich úlohou nie je vás v žiadnom prípade obmedzovať. Slúžia na to, aby ste si dokázali rozšíriť obzory, adekvátne konať a vykročiť v živote tým správnym smerom. 

Ako môžu karty obohatiť váš život?

 • Lepšie sebapoznanie, porozumenie vlastným emóciám a emóciám ľudí vo vašom okolí
 • Podpora emocionálnej gramotnosti
 • Pochopenie, aký zmysel majú emócie 
 • Pochopenie, prečo sa ľudia správajú, ako sa správajú, v jednotlivých situáciách
 • Prevzatie zodpovednosti za svoje emócie, ich pochopenie, zvládanie a ich riadenie 
 • Zlepšenie komunikácie a vzťahu k sebe a k ľuďom vo vašom okolí

Pre koho sú sebapoznávacie karty určené?

Karty Veľký príbeh emócií sú pre každého jedného človeka, ktorý chce lepšie porozumieť sebe a svojim emóciám, koučom, lektorom, psychológom, psychoterapeutom, terapeutom, pedagógom, poradcom, špeciálnym, liečebným, sociálnym pedagógom.

Môžu sa s nimi hrať aj deti a tvoriť svoje vlastné príbehy. 

Jednotlivci

Karty môžete využiť ako nástroj na lepšie pochopenie záťažových situácií, ktoré sa vám dejú a emócií, ktoré v nich zažívate. Môžu vám pomôcť zadefinovať si ciele a plány vďaka tomu, že si ujasníte, aké emócie chcete zažívať a aké konkrétne kroky pre to môžete podniknúť. Pomocou kariet sa môžete odpútať od situácie, ak ste s ňou príliš spätí, alebo naopak, môžete sa pomocou kariet ukotviť do reality a identifikovať možné ťažkosti, ktoré vás na ceste za vašimi cieľmi môžu postretnúť. Karty vnášajú do situácií, ktoré prežívate, jasnosť, nadhľad a príležitosť na zmenu perspektívy. Karty môžete v procese využívať spôsobom, ktorý je pre vás najprirodzenejší a blízky, môžete sa s nimi hrať alebo môžete postupovať podľa nášho návodu. Vedú vás k porozumeniu emócií, zvýšeniu emocionálnej gramotnosti a emočnej regulácii, aby ste dokázali lepšie zvládať stres a záťažové situácie, a s tým spojené emocionálne výzvy.

Profesionáli

Karty slúžia ako podporný materiál, ktorý je situačne možné využívať pred začiatkom, počas i po procese (koučing, artekoučing, terapia, poradenstvo, výučba a i.). Ako koučovaciu pomôcku ich odporúča aj SAKO – Slovenská asociácia koučov. 

Balík obsahuje:

 • 60 kariet
 • príručku pre prácu s kartami a návodom na aktivity

Ako karty fungujú?

Karty sú farebne rozdelené na 30 kariet so záťažovými situáciami (oranžové) a 30 akčných kariet (zelené). 

Na prednej strane každej karty je ilustrácia situácie, ktorá odkazuje na prežívanie konkrétnej emócie. Na zadnej strane každej karty je popis k ilustrácii. Každý môže priradiť ilustrácii emóciu sám podľa toho, aké asociácie a emócie v ňom karta vyvoláva, alebo sa môže riadiť našou interpretáciou na zadnej strane karty. Všetky karty vysvetľujú aj to, aký má konkrétna emócia zmysel.

Karty so záťažovými situáciami

Tieto karty odhaľujú, s akými rôznymi situáciami sa môže spájať konkrétna emócia. Emócie v záťažových situáciách môžu pôsobiť ako brzdiaca sila, kedy môžete spomaliť a niečo dôležité si uvedomiť. Pomáhajú vám identifikovať a pochopiť vaše výzvy a skrz emócie aj ich zmysel.

Akčné karty

Akčné karty vás navigujú k uvedomeniu si, ktoré emócie by vám pomohli lepšie zvládnuť situácie v živote, a čo potrebujete urobiť pre to, aby ste ich zažívali. Tieto emócie pôsobia ako hybná sila vo vašom živote. Vyzývajú vás ku konkrétnej akcii, konaniu. Naša interpretácia môže slúžiť ako odporučenie, avšak každý si môže zvoliť sám, čo urobí, aby želanú emóciu zažíval. 

Autorky

Janette Horstmann

Autorkou kariet je Janette Horstmann, ktorá pôsobí ako kouč od roku 2011. Je aktívnou členkou SAKO – Slovenskej asociácie koučov, a od roku 2019 aj kouč certifikovaný SAKOm. Venuje sa sprevádzaniu jednotlivcov, ale aj firiem a skupín, na ceste k úspechu a rozpoznaniu svojich schopností, možností a ciest, ktoré ich privedú k dosiahnutiu cieľa.

Viac o Janette sa dozviete na janettehorstmann.sk.

Dáša Polievková

Spoluautorkou a autorkou ilustrácií je Dáša Polievková, certifikovaný PCIC – Professional Certified Integrative Coach, kariérny mentor a poradca pre 40+, sebarozvojový arteterapeut vo výcviku a autor ArteCoachingu. Tiež je aktívnou členkou Slovenskej Asociácie koučov SAKO, Asociácie slovenských arteterapeutov ASA, Inštitútu systemickej práce a koučingu. Koordinuje bratislavský Regionálny klub koučov SAKO, je ambasádorkou osobného rozvoja a budovania sebaúcty pre aktívne ženy 40+ a ako kouč a tréner vedie workshopy s prvkami arteterapie pre unavených a smutných. 

Viac o Dáške sa dozviete na catcoaching.sk.

 

Dodatočné parametre

Kategória: Karty
Záruka: 1 rok